Mobile Menu

Committee

Degree College
Dr. Ashfaq Khan – Convenor
Mrs. Rajeshwari P
Dr. Parhad D
Dr. Alkama Faqih
Mr. Furqan Shaikh
Dr. Rajesh Masurkar
Mrs. Shahida Shaikh
Mrs. Shenaz Khan
Mr. Arif Patel
Mr. Anand Deshpande
Degree College
Dr. Abbas Alam Rizvi – Convenor
Dr. Rajesh Masurkar
Dr. Abhay Ranade
Mrs. Shailaja Shetty
Dr. Arunachalam S.
Mrs. Swati Vora
Mrs. Mariyah Ghori
Dr. N.A.Jafry
Mr. Vishwas Deshmukh
Dr. Parhad D
Mr. Furqan Shaikh
Mr. Sameer Charania
Mrs. Mehjabeen Khan
Mr. Qamar Haider
Mrs. Shilpa Serigar
Junior College
Mr. Navneet Mishra – Convenor
Mrs. Pushpa Bhinde
Ms. Mita Mehta
Mrs. Minaxi Samant
Mr. Shahabuddin S
Mr. P.V. Simon
Mrs. Suma Pillai
Mrs. Saima Shaikh
Mr. Inamdar Hamid
Mr. Ashok Kumar Singh
Mr. Pramod Jaiswal
Mr. Abid Ansari
Mrs. Pratima Sharma
Mr. R.D. Sonawane
Mrs. Suma Thomas
Degree College
CA. Ashfaque Karim – Convenor
Dr. N.P. Srivastava
Mrs. Mariyah Ghori
Mr. Anand Deshpande
Mrs. Preeti Bambolkar
Junior College
Mr. K.E. Varghese – Convenor
Mr. Pramod Jaiswal
Miss. Jaba Majumdar
Mrs. Suma Thomas
Mrs. Hussain Fatima
Degree College
Mrs. Swati Vora – Convenor
Dr. Abbas Alam Rizvi
Ms. Shaikh Shahida
Mr. Anand Deshpande
Mrs. Mehjabeen Khan
Mr. Qamar Haider
Junior College
Mrs. Afreen Kazi – Convenor
Mrs. Kusum Tiwari
Mr. D. R. Sawant
Mrs. Saima Shaikh
Dr. Minakshi Samant
Dr. Ansari Farooque
Mr. Sawant D R
Degree College
Dr. Arunachalam S. – Convenor
Mrs. Farhana Khalid Wali
Dr. Abhay Ranade
Dr. Rajesh Masurkar
Mr. Furqan Shaikh
Mr. Arif Patel
Mrs. Shailaja Shetty – Custodian
Junior College
Mr. K.E. Verghese – Convenor
Mrs. Afreen Kazi
Mr. Titus Verghese
Mr. Shaikh Shahabuddin
Mr. Abid Ansari
Mr. Tanveer Ahmed
Degree College
Dr. Syed Shamshul H. – Convenor
Mrs. Swati Vora
Dr. Abbas Alam Rizvi
Junior College
Dr. Farooque Ansari – Convenor
Ms. Waseem Fatima
Mrs. Kusum Tiwari
Degree College
Dr. Parhad D V – Convenor
Mr. Furqan Shaikh – Co-Convenor
Mr. Moharram Ali
Dr. Abbas Alam Rizvi
Mrs. Rafat Khan
Junior College
Mr. Riyaz Naik – Convenor
Mr. Navneet Mishra
Mr. Alkama Faqih
Ms. Shabana Ansari
Degree College
Mrs. Rajeshwari P – Convenor
Ms. Preeti Bambolkar – Co-Convenor
Dr. Abhay Ranade
Mr. Pradnyesh Waghmare
Mr. Sameer Charania
Ms. Seha Dange
Ms. Malan Zardi
Ms. Amrin M.
Ms. Suhana Khan
Junior College
Mrs. Hasina Shaikh – Convenor
Mrs. Sandhya Nautiyal – Co-Convenor
Dr. Ansari Farooque
Mr. Farid Vanu
Mrs. Shaista Shaikh
Mrs. Madhuri Mane
Ms. Hussain Fatima
Degree College
CA. Ashfaque Karim – Convenor
Mrs. Mariyah Ghori
Mr. Moharram Ali
Mr. Damarwala Oan Abbas
Mr. Furqan Shaikh
Ms. Rafat Khan
Junior College
Dr. Farooque Ansari – Convenor
Ms. Mita Mehta
Mr. Navneet K. Mishra
Mr. Raza-Ur-Rehman
Degree College
Dr. Abhay Ranade – Convenor
Dr. Rajesh Musurkar
Dr. N.P. Srivastava
Ms. Bhaswati Parasar
Mrs. Suma Thomas–Librarian (Aided)
Mr. Mahe Zafar–Librarian (Unaided)
All Heads / Incharges of the Dept.
Junior College
Mrs. Nisha Uttarwar – Convenor
Mrs. Sandhya Nautiyal
Mr. Titus Varghese
Dr. Ansari Farooque
Mr. Ashok Zarappa
Degree College
Ms. Shehnaz Khan – Convenor
Dr. Rajendra Chaudhary
Mrs. Shailaja Shetty
Mr. Damarwala Oan Abbas
Mr. Mukhtar Khan
Ms. Seha Dange
Mr. Zaidi Zari Haider
Junior College
Mrs. Pratima Sharma – Convenor
Mrs. Nisha Uttarwar
Mrs. Kanchan Naringrekar
Mr. Abid Ansari
Degree College
Ms. Bhaswati Parasar – Convenor
Mrs. Neha Nangia
Dr. Abhay Ranade
Mr. Roshan Khobragade
Mr. Furqan Shaikh
Mrs. Mehjabeen Khan
Mr. Qamar Haider
Junior College
Mrs. Sandhya Nautiyal – Convenor
Mr. K.E. Verghese – Vice-Principal
Mrs. Shabana Tanveer
Mrs. Renu Korde
Degree College
Dr. Abbas Alam Rizvi – Convenor
Mr.Furqan Shaikh – Co-Convenor
Dr. Arunachalam S
Mr. Arif Patel
Dr. Abhay Ranade
Junior College
Mr. Navneet Mishra – Convenor
Mrs. Afreen Kazi
Mr. Farid Vanu
Dr. Ansari Farooque
Degree College
Mrs. Rajeshwari P. – Coordinator
 
Criterion I
Mrs. Mehjabeen Khan – Incharge
Mr. Qamar Haider – Incharge
Mrs. Salma Pathan
 
Criterion II
Mr. Arunachalam S. – Incharge
Mrs. Mariyah Ghori
Mr. Furqan Shaikh
 
Criterion III
Dr. Ashfaq Khan – Incharge
Miss. Shweta Pandey
Dr. (Mrs.) Syed Shadab
 
Criterion IV
Dr. Rajesh Masurkar – Incharge
Ms. Rafat Khan
Mrs. Suma Thomas
 
Criterion V
Mrs. Shaikh Shahida – Incharge
Mr. Ashfaque Karim
 
Criterion VI
Mrs. Farhana K. Wali – Incharge
Mr. Khan Moharram Ali
Ms. Bhaswati Parasar
 
Criterion VII
Ms. Preeti Bambolkar – Incharge
Ms. Savita Sanoj
Dr. Alkama Faqih
Mr. R.D. Sonawane – Sports
Mrs. Swati Vora – Documentation
Mr. Mohd. Abbas & Mr. Mohd. Arif- Sec. Assistance
Degree College
Mrs. Shailaja Shetty – Convenor
 
Class Incharges
Mrs. Shaikh Shahida - F.Y.B.A
Dr. Abbas Alam Rizvi - T.Y.B.A.
Mr. Damarwala Abbas - F.Y.B.Sc.
Mr. Pradnyesh R.Waghmare - S.Y.B.Sc.
Dr. (Ms.) Ansariya Rana - T.Y.B.Sc.
Dr. N.P. Srivastava - F.Y.B.Com. (A)
Dr. Parhad Dattatray - F.Y.B.Com. (B)
Ms.Bhaswati Parasar - F.Y.B.Com.(C)
Ms. Preeti Bambolkar - F.Y.B.Com (D)
Ms. Malan Zardi FYBCom (E)
Mr. Roshan Khobragade - SYB Com (A)
CA. Ashfaq Karim - S.Y.B.Com. (B)
Dr. (Mrs)Syed Shadab - S.Y.B.Com.(C)
Mr. Mukhtar Khan - S.Y.B.Com (D)
Mrs. Swati Vora - T.Y.B.Com (A)
Ms. Shehnaz Khan - T.Y.B.Com. (B)
Ms. Seha Dange - TYBCom.(C) Management
 
Self-Financed : Courses Incharges
Mr. Sameer Shaikh - B.Sc. (CS.)
Mr. Arif Patel - B.Sc. (I.T.)
Mr. Anand Deshpande - B.M.S.
Ms. Amreen M. - B.M.M.
Ms. Sabiha Shaikh - B.A.F.
Mr. Sameer Charania - B.B.I.
Junior College
Mr. Navneet Mishra – Convenor
 
Faculty Incharge:
Mrs. Sadiqa Jafry - Arts (XI & XII)
Mrs. Nisha Uttarwar - Sci(XI & XII)
Mr. Ansari Abdul Hamid - Comm (XI)
Mrs. Kusum Tiwari - Comm (XII)
 
Class Incharges:
Mrs. Tabassum Sayed - XI Arts
Ms. Shabana Ansari - XI Sci (A)
Mr. Syed Haider Ali - XI Sci (B)
Mr. Bhagwan Patil - XI Sci (C)
Mr. D.R. Sawant - XII Sci (A)
Mrs. Madhuri Mane - XII Sci (B)
Mr. Zameer Hasan - XII Sci (C)
Mrs. Renu Korde - XI MCVC
Mrs. Kanchan N. - XII MCVC
Mr. Ashok Zarappa - XI Com (A)
Mr. Ashok K. Singh - XI Com (B)
Mr. Inamdar Hamid - XI Com (C)
Ms. Wasim Fatima - XI Com(D)
Miss. Jaba Majumdar - XI Com (E)
Mrs. Shaista Shaikh - XI Com (F)
Mr. Alkama Faqih - XI Com (G)
Mr. Pramod Jaiswal :XII Com (A)
Mrs. Saima Shaikh - XII Com (B)
Mr. Naushad Shaikh - XII Com (C)
Mrs. Pratima Sharma - XII Com (D)
Ms. Hussain Fatima - XII Com (E)
Mrs. Shabana Shaikh - XII Com (F)
Degree College
Mr. Paul R P – Chief Editor : Principal I/C
Dr. Ashfaq Khan – Editor
Dr. Nitesh Joshi – Editor (Science)
Dr. Parhad Dattartraya V – Editor (Humanities)
Mrs. Bhaswati Parasar
Supporting Staff:
Mr. Amin Mulani
Mr. Mohd. Arif
Mr. Masoom Ali
Mr. William Fargose
Degree College
Mr. Paul R P – Chairperson
Dr. N.P. Srivastava ndash; Convenor
Dr. Anjum Ara M.K.
Mrs. Rajeshwari Padmanabhan
Mrs. Farhana K. Wali
Dr. Arunachalam S.
Mrs. Mariyah Ghori
Mr. Salim Kantawalla
Mrs. Parveen Ansari
Dr. Rajendra Chaudhary
Mrs. Neha Nangia
Dr. Nitesh Joshi
Dr. Syed Shamshul Hussain
Ms. Bhaswati Parasar
Mrs. Mehjabeen Khan
Mrs. Salma Pathan
Degree College
Mrs. Mariyah Ghori – Convenor
Dr. Ashfaq Khan - Vice Principal
Mr. K.E.Varghese - Vice Principal, Jr.College
Mr. Ankush Katkar - PI, Khar Police Station
Mr. Asif Khan - Civil Representative
Ms. Jasmine D'Silva–NGO - Anubhav Mumbai
Mr. Mohd Shafiullah Shaikh - Parent Representative
Mr. Azhar Mirza - Media Person
Mr. Nihal Shaikh - Sr. Student Represenetative
Ms. Sumaiya Khan - Fresher Representative
Degree College
Mrs. Mariyah Ghori – Convenor
Mr. K.E. Verghese
Mrs. Shailaja Shetty
CA. Ashfaque Karim
Mr. Furqan Shaikh
Mrs. Suma Thomas
Mrs. Farhana K. Wali
Dr. Abhay Ranade
Miss. Shweta Dubey
Mrs. Mehjabeen Khan
Degree College
Dr. Ansariya Rana – Convenor
Dr. Nitesh Joshi
Mr. Damarwala Oan Abbas
Mrs. Pushpa Bhinde
Ms. Shweta Dubey
Dr. N.P. Srivastava
Dr. Alkama Faqih
Mrs. Nisha Uttarwar
Degree College
Mr. Preeti Bambolkar – Convenor
Mrs. Mariyah Ghori
Mr. Arif Shaikh
Mrs. Saaima Shaikh
Dr. (Ms.) Ansariya Rana
Dr. Parhad Dattatray
Mrs. Hasina Shaikh
Degree College
Mrs. Farhana K Wali – Convenor
Dr. (Ms.) Ansariya Rana
Dr. (Mrs.) Syed Shadab
Mr. Furqan Shaikh
Junior College
Mr. Riyaz Naik – Convenor
Mrs. Suma Pillai
Ms. Rubina Khan
Degree College
Ms. Amreen Mogar – Editor
Dr. Abbas Alam Rizvi
Ms. Bhaswati Parasar
Mrs. Preeti Bambolkar
Mr. Furqan Shaikh
Mr. Sagar Bhalerao
Junior College
Mrs. Sandhya Nautiyal
Dr. (Miss.) Minakshi Samant
Dr. Ansari Farooque
Mrs. Saima Shaikh
Degree College
Mrs. R Padmanabhan – Convenor
Mrs. Shweta Dubey
Mrs. Malan Zardi
Mr. Ashok Zarappa
Degree College
Mrs. Swati Vora – Convenor
Ms. Shehnaz Khan
Ms. Seha Dange
Mr. Navneet Mishra
Dr. Syed Shadab
Mr. Mohd. Mukhtar Khan
Mr. Sameer Charania
Mr. Riyaz Ahmed Naik
Degree College
Dr. Abhay Ranade – Convenor
Dr. Rajesh Masurkar
Dr. (Ms.) Ansariya Rana
Mr. Sameer Shaikh
Ms. Mita Mehta
Mrs. Neha Nangia
Dr. Arunachalam S.
Mr. Pradnyesh Waghmare
Mrs. Pushpa Bhinde
Degree College
Dr. Nitesh Joshi – Convenor
Dr. (Ms.) Ansariya Rana
Junior College
Mrs. Pushpa Bhinde – Convenor
Ms. Shabana Ansari
Degree College
Mrs. Neha Nangia – Convenor
Dr. Shamsul Hussain
Dr. Syed Shadab
Mr. Anand Deshpande
Dr. N.P. Srivastava
Mrs. Mariya Ghori
Mr. Roshan Khobragade
Mrs. Mehjabeen Khan
Degree College
Mr. Roshan Khobragade
Degree College
Ms. Shehnaz Khan
Mr. Sagar Bhalerao
Junior College
Dr. (Ms) Minakshi Samant
Dr. Alkama Faqui
Degree College
Dr. Parhad Dattatray – Convenor
Dr. Ansariya Rana
Mrs. Shaikh Shahida
Ms. Malan Zardi
Degree College
Dr. Anjum Ara Ahmad – Convenor
Mrs. Mariah Ghori
Mrs. Shaikh Shahida
Ms. Seha Dange
Junior College
Mrs. Saima Shaikh – Convenor
Mrs. Sadiqa Jafry
Degree College
Mrs. Shailaja Shetty – Convenor
Mrs. Mariyah Ghori
Miss. Asma Bano
Mrs. Afreen Kazi
Mrs. Mehjabeen S. Khan
Degree College
Mr. R.D. Sonawane
Ms. Shilpa Serigar
Degree College
Mr. Vishwas Deshmukh – Convenor
Dr. Nitesh Joshi
Mrs. Mariyah Ghori
Dr. Alkama Faqih
Dr. Abhay Ranade
Dr. Ansariya Rana
Mr. Sameer Charania
Degree College
Ms. Rafat Khan – Convenor
Mr. K.E. Varghese – Vice-Principal
Ms. Rafat Khan
Mr. Furqan Shaikh
Ms. Shabana Ansari
Mr. Amin Mullani
Mrs. Mehjabeen Khan
Mr. Qamar Haider
Mr. Kalpesh Solanki
Mr. Amreen Mogar
Mrs. Preeti Bambolkar
Mr. Arif Shaikh
Degree College
CA. Salim Kantawala – Convenor
CA. Ashfaq Karim
Degree College
Dr. Arunachalam S - Incharge (BSc.)
Dr. Parhad D.V. - Incharge (BCom.)
Junior College
Mr. Haider Ali - Incharge-XII
Mr. Tanveer Ahmed - Incharge-XI
Degree College
Dr. N.P. Srivastava – Convenor
Dr. Anjum Ara A
Mrs. Shailaja Shetty
Dr. Rajendra Chaudhary
Mr. Sameer Charania
Mr. Pravin Khamkar
Junior College
Mr. Abid Ansari – Convenor
Mr. P.V. Simon
Mr. Farid Vanu
Junior College
Mr. Pramod Jaiswal – Incharge-XII
Mr. S. Haider Ali
Ms. Shaikh Shabana
Mr. Shafi Khan – Incharge-XI
Mr. Bhagwan Patil
Mrs. Sadiqa Jafry
Junior College
Mrs. Sandhya Nautiyal-Incharge-English-XII
Mr. Ansari A. Hamid-Incharge-English-XI
Mr. Ashok K. Singh-Incharge-Hindi-XII
Mr. Pramod Jaiswal -Incharge-Hindi-XI
Degree College
CA. Salim Kantawala – Convenor
Mrs. Mehjabeen Khan
Mr. Qamar Haider
Mr. William Fargose
Junior College
Mr. K.E. Varghese – Convenor
Mrs. Hasina Shaikh – Co-Convenor
All Junior College Teachers
Mr. Zia R
Mr. Amin
Mr. Kalpesh Solanki
Degree College
CA. Salim Kantawala – Convenor
Dr. (Mrs.) Syed Shadab
Junior College
Mr. Pramod Jaiswal – Convenor
Mrs. Saima Shaikh
Dr. Ashfaq Khan
Mrs. Mehjabeen Khan - O.S.
Mr. Qamar Haider
HODs of all Departments
Mrs. Suma Thomas - Librarian