Mobile Menu

Committee

Degree College
Dr. Alkama Faqih – Convenor
Mrs. Shahida Shaikh
Dr. Parhad D
Mr. Roshan K
Mrs. Shehnaz Khan
Mrs.Najmunnisa.Shaikh
Mr. R.D. Sonawane
Degree College
Mrs. Shailaja Shetty – Convenor
Dr. Abbas Alam Rizvi
Mr. Moharram Ali
Dr. N.A.Jafry
Dr. Parhad D.
Ms. Saira Tumbi
Mr. Mukhtar Khan
Mr. Nadeem Parve
Mr. Pankaj Shrivastava
Ms. Shamim Attar
Mr. Qamar Haider
Junior College
Mr. Riyaz Naik – Convenor
Mr. Ashok Kumar Singh
Ms. Mita Mehta
Ms. Suma Pillai
Dr. Minakshi Samant
Mr. Shaikh Naushad
Mr. Pramod Jaiswal
Mr. Abid Ansari
Ms. Sayyad V Fatima
Ms. Hussain Fatima S.
Dr. Alkama Faqih
Mr. R.D.Sonawane
Ms. Shilpa Serigar
Degree College
Mrs. Swati Vora – Convenor
CA Ashfaque Karim
Mrs. Preeti Bambolkar
Mrs. Syed Shadab
Ms. Mumtaz Shaikh
Junior College
Mrs. Kusum Tiwari – Convenor
Mr. Pramod Jaiswal
Miss. Jaba Majumdar
Mrs. Suma Thomas
Mr. Safdar Ulde
Degree College
Mrs. Shailaja Shetty – Convenor
CA. Ashfaque Karim
Ms. Huma khan
Mr. O.A.Damarwala
Mr. Sameer Charania
Ms. Shamim Attar
Mr. Qamar Haider
Junior College
Mrs. Afreen Kazi – Convenor
Mrs. Kusum Tiwari
Mr. D. R. Sawant
Mrs. Saima Shaikh
Dr. Minakshi Samant
Mr. Sawant D R
Degree College
Dr. Arunachalam S. – Convenor
Mrs. Farhana Khalid Wali
Dr. Abhay Ranade
Dr. Rajesh Masurkar
Mr. Furqan Shaikh
Mr. Arif Patel
Mrs. Shailaja Shetty – Custodian
Junior College
Mrs. Navneet Mishra – Convenor
Mrs. Hasina S. – Co-Convenor
Mrs. Afreen Kazi
Mr. Titus Verghese
Mr. Shaikh Shahabuddin
Mr. Abid Ansari
Mr. Tanveer Ahmed
Mr. Riyaz Naik
Degree College
Dr.(Mrs.) Anjum Ara Ahmad – Convenor
Dr. Gyanprakash Arya
Dr. (Mrs.) Radhika Vakharia
Dr. Ashfaq Khan
Dr. Alkama Faqih
Mr. Rajesh Sonawane
Ms. Shilpa Serigar
Mr. Tariq Syed
Ms. Supriya Pandit
Junior College
Ms. Sajeda Shaikh – Convenor
Mr. Shaikh Naushad
Ms. Waseem Fatima
Degree College
Dr. Ashfaq Khan – Convenor
Mr. Sudhakarraj Nadar – Co-Convenor
Mr. Pradnyesh Waghmare
Mrs. Rafat Khan
Ms.Malan Zardi
Junior College
Mrs. Hasina Shaikh – Convenor
Ms. Jaba Mujumdar
Dr. Alkama Faqih
Ms. Shabana Ansari
Degree College
Mrs. Swati Vora – Convenor
Ms. Preeti Bambolkar – Co-Convenor
Dr. Shadab Syed
Dr. Abbas Alam Rizvi
Mr. Furqan Shaikh
Dr. Alkama Faqih
Mrs. Nuzhat Khan
Ms. Saira Tumbi
Mr. Zameer Shaikh
Ms. Sadiqa Beg
Ms. Sujata Kharat
Junior College
Ms Shaista Parveen – Convenor
Ms. Hasina Shaikh – Co-Convenor
Mr. Pramod Jaiswal
Mrs. Seema Thakur
Mrs. Anamnaz A.F.
Mrs. Hussain Fatima
Mr.P.V. Simon
Degree College
CA. Ashfaque Karim – Convenor
Mrs. Saba Rais
Mr. Damarwala Oan Abbas
Mrs.Najmunnisa Shaikh
Mr.Pathan Javedkha Asifkha
Junior College
Ms. Mita Mehta – Convenor
Mr. Shafi Khan
Mr. Akbar Jaidi
Mr. Raza-Ur-Rehman
Degree College
Dr. Rajesh Masurkar – Convenor
Mrs.Neha Nangia
Dr.Abhay Ranade
Dr.Rajendra Chaudhary
Dr.Shadab Syed
Ms Bhaswati Parasar
Mrs. Suma Thomas–Librarian (Aided)
Mr. Mahe Zafar–Librarian (Unaided)
Junior College
Mrs. Nisha Uttarwar – Convenor
Mrs. Sandhya Nautiyal
Mrs. Khan Rubina
Mr. Hamid Inamdar
Mr. Ashok Zarappa
Degree College
Dr: Shadab Syed – Convenor
Ms. Shehnaz Khan
Dr. Alkama Faqih
Ms. Saba Rais
Mr. Damarwala Oan Abbas
Dr.Ruchi Gupta
Junior College
Ms. Mita Mehta – Convenor
Mrs. Nisha Uttarwar
Mrs. Kanchan Naringrekar
Mr. Abid Ansari
Mrs. Pratima Sharma
Ms. Madhuri Mane
Degree College
Ms. Nuzhat Khan – Convenor
Mrs.Preeti.Bambolkar
Mr. Vishwas Deshmukh
Ms.Bushra Qureshi
Ms. Shamim Attar
Mr. Qamar Haider
Junior College
Mrs. Sandhya Nautiyal – Convenor
Mr. Navneet Mishra – Vice-Principal
Mrs. Shabana Tanveer
Mrs. Renu Korde
Degree College
Mrs. Farhana K Wali – Convenor
Mr. Sudhakarraj Nadar – Co-Convenor
Dr. Rajesh Masurkar
Mrs. Saba Rais
Dr. Abbas Alam Rizvi
Mrs. Shweta.Dubey
Mr. Arif Patel
Mr. Zaidi Haider
Mr.Mohammad Arif – Sec. Assistance
Junior College
Mrs. Hasina Shaikh – Convenor
Mrs. Afreen Kazi
Mr. Abid Ansari
Mrs. Shabana Ansari
Degree College
Dr.Ashfaq Khan – Coordinator
Mrs.Shweta Dubey – Co-Coordinator
 
Criterion I
Mrs.Swati Vora – Incharge
Mrs.Shamim Attar
Mrs.Bhaswati Parasar
Mr.Qamar Haider
Mr.Pradnyesh Waghmare
 
Criterion II
Dr.N.A.Jafry – Incharge
Mr.Tausif Ansari
Mr.Vishwas Deshmukh
Mr.Furqan Shaikh
 
Criterion III
Mrs. Shahida Shaikh – Incharge
Dr. Malan Zardi
Dr. (Mrs.) Syed Shadab
Ms.Bushra Qureshi
Mr. Atul Railkar
 
Criterion IV
Dr. Rajesh Masurkar – Incharge
Mr. Arif Patel
Mrs. Suma Thomas
Dr.Ruchi Gupta
 
Criterion V
Dr.Parhad Dattatray – Incharge
Ms. Preeti Bambolkar
Mrs.Malan.Zardi
Mr. R.D.Sonawane
 
Criterion VI
Mrs. Farhana K. Wali – Incharge
Mr. Khan Moharram Ali
Dr. Ansariya Rana
Ms. Suhana Khan
 
Criterion VII
Mr. R.D. Sonawane – Incharge
Mrs.Shehnaz Khan
Dr. Alkama Faqih
Mrs.Shabnam Sheikh
Mr. Mohd. Arif – Sec. Assistance
Degree College
Mrs. Shailaja Shetty – Convenor
Dr. Abbas Alam Rizvi – Co-Convenor
 
Class Incharges
Dr. Ansarpasha - F.Y.B.A
Ms.Nuzhat Khan - S.Y.B.A
Mrs.Shweta.D - T.Y.B.A.
Mr. Damarwala Abbas - F.Y.B.Sc.
Mr. Vishwas Deshmukh - S.Y.B.Sc.
Ms. Parinita Kumari - T.Y.B.Sc.
Ms. Sujata Kharat - F.Y.B.Com. (A)
Dr. Parhad D - F.Y.B.Com. (B)
Ms. Bhaswati Parasar - F.Y.B.Com.(C)
Ms. Preeti Bambolkar - F.Y.B.Com (D)
Ms. Malan Zardi FYBCom (E)
Mr. Roshan Khobragade - SYB Com (A)
Mrs. Shehnaz Khan - S.Y.B.Com. (B)
Dr. Shadab Syed - S.Y.B.Com.(C)
Mr. Mukhtar Khan - S.Y.B.Com (D)
Mrs. Swati Vora - T.Y.B.Com (A)
Mr. Nadeem Parve - T.Y.B.Com. (B)
Ms. Mumtaz Shaikh - TYBCom.(C)
 
Self-Financed : Courses Incharges
Ms. Shabnam Shaikh : F.Y.B.M.S
Mr. Zahra Deghani : S.Y.B.M.S
Mr. Sameer C.(Mktg) : T.Y.B.M.S
Mr. Furqan S. (Fin. HR) : T.Y.B.M.S
Ms. Sadiqa Beg. : F.Y./ S.Y.B.M.M
Ms. Saira Tumbi : T.Y.B.M.M
Ms. Tauseef Ansari : F.Y.B.A.F
Ms. Huma Khan : S.Y.B.A.F
Mr. Sudhakar raj N. : T.Y.B.A.F
Ms. Bushra Q. : F.Y. & S.Y.B.B.I
MMs. Suhana Khan : T.Y.B.B.I
Mr. Haider Zaidi : F.Y. & S.Y.B.Sc.CS
Mr. Javed P. : F.Y. & S.Y.B.Sc.CS
Mr.Sameer Shaikh : T.Y.B.Sc. CS
Ms.Hina Mahmood : F.Y.B.Sc.-IT
Ms. Ruchi Gupta : S.Y.B.Sc.-IT
Ms. Rafat Khan : T.Y.B.Sc.-IT
Junior College
Mr. Abdul Hamid A - XI (Arts & Sci) – Convenor
Mr. Farid Vanu - XI (Commerce) – Convenor
Mr. P.V. Simon - XII (Arts & Sci) – Convenor
Mrs. Suma Pillai - XII (Commerce) – Convenor
 
Faculty Incharge:
Mr. Abdul Hamid A - Arts (XI & XII)
Mrs. Nisha Uttarwar - Sci(XI & XII)
Mr. Ansari Abdul Hamid - Comm (XI)
Mrs. Kusum Tiwari - Comm (XII)
 
Class Incharges - XI – Commerce:
Mr. Ashok Zarappa - XI Com-A
Ms. Saima Shaikh - XI Com-B
Mr. Inamdar Hamid - XI Com-C
Ms. Jaba Majumdar - XI Com-D
Ms. Wasim Fatima - XI Com-E
Mrs. Shabana Shaikh - XI Com-F
Mr. Tanveer Ahmad - XI Com-G
Class Incharges - XI Science:
Mr. Naushad Shaikh - XI Sci-A
Mr. Syed Haider Ali - XI Sci-B
Mr. Bhagwan Patil - XI Sci-C
Mrs. Tabassum Sayed - XI Arts
Class Incharges - XII Commerce:
Mrs. Seema Thakur :XII Com (A)
Mrs. Pratima Sharma - XII Com (B)
Mr. Pramod Jaiswal - XII Com (C)
Mrs. Sajeda Shaikh - XII Com (D)
Mrs. Sandhya Nautiyal - XII Com (E)
Mr. Raza-Ur Rehman - XII Com (F)
Class Incharges - XII Science:
Mrs. Shabana Ansari :XII Sci (A)
Mrs. Madhuri Mane - XII Sci (B)
Mr. Zameer Hasan - XII Sci (C)
Class Incharges - XII Arts:
Mrs. Shaista Shaikh - XII Arts
Degree College
Dr. (Mrs.)Anjum Ara Ahmad – Chief Editor : Principal I/C
Dr. Ashfaq Khan – Sub-Editor (Science)
Dr. Nitesh Joshi – Executive Editor
Dr. Parhad Dattartraya V – Sub-Editor (Comm. & Mgmt)
Mrs. Bhaswati Parasar – Sub-Editor (Humanities)
Supporting Staff:
Mr. Amin Mulani
Mr. Mohd. Arif
Mr. Masoom Ali
Mr. William Fargose
Degree College
Dr. Anjum Ara Ahamad – Chairperson
Dr. Nitesh Joshi – Convenor
Dr. Rajesh Masurkar
Mrs. Neha Nangia
Mrs. Farhana K. Wali
Mr. Salim Kantawalla
Mrs. Mariyah Ghori
Mrs. Shweta Dubey
Mrs. Parveen Ansari
Ms. Shamim Attar
Mr. Atul Railkar
Degree College
Mrs. Shehnaz Khan – Convenor
Mrs. Farhana K. Wali - Vice Principal, Degree College
Mr. Navneet Mishra - Vice Principal, Jr.College
Mr. Ankush Katkar - PI, Khar Police Station
Mr. Asif Khan - Civil Representative
Mr. Shadab Parmar –NGO - Anubhav Mumbai
Mr. Azhar Mirza - Parent Representative
Mr. Shivam Zutshi - Media Person
Ms. Khadija Hublikar - Sr. Student Represenetative
Ms. Sumaiya Khan - Fresher Representative
Degree College
Mrs. Shehnaz Khan – Convenor
Mrs. Neha Nangia
Dr. Abhay Ranade
Dr. Abbas Alam Rizvi
Dr. Ansarpasha S
Mrs. Shailaja Shetty
CA. Ashfaque Karim
Ms. Preeti Bambolkar
Mr. Shabnam Sheikh
Mrs. Bushra Qureshi
Ms. Shamim Attar
Degree College
Dr. Ansariya Rana – Convenor
Dr. Nitesh Joshi
Dr. Abhay Ranade
Mr. Damarwala Oan Abbas
Ms. Sujata Kharat
Dr. Alkama Faqih
Degree College
Mr. Preeti Bambolkar – Convenor
Ms. Parinita Kumari
Dr. Pankaj Shrivastava
Mr. Mohammad Arif
Mrs. Saaima Shaikh
Mrs. Hasina Shaikh
Degree College
Mrs. Shweta Dubey – Convenor
Dr. Syed Shadab
Dr. Ansarpasha S.
Dr.Malan Z
Ms. Bushra Qureshi
Ms. Shabnam Sheikh
Junior College
Mr. Riyaz Naik – Convenor
Mr. P.V. Simon
Ms. Rubina Khan
Mrs. Anam F.A.
Degree College
Mrs. Bhaswati Parasar – Editor
Dr. Abbas Alam Rizvi
Mrs. Nuzhat Khan
Ms. Sadiqa Beg
Dr. Ansarpasha S.
Mr.Pathan Javedkha
Ms. Saira Tumbi
Junior College
Mrs. Sandhya Nautiyal
Dr. (Miss.) Minakshi Samant
Mr. Ashok K Singh
Mrs. Fatima Rizvi
Degree College
Mrs. Shweta Dubey – Convenor
Ms. Mumtaz Shaikh
Mrs. Malan Zardi
Mr. Sudhakarraj N.
Mr. Mukhtar K.
Degree College
Mrs. Swati Vora – Convenor
Ms. Shehnaz Khan
Ms. Mumtaz S.
Dr. Syed Shadab
Mr. Sameer Charania
Mr. Mohd. Mukhtar Khan
Junior College
Mr. Titus Verghese
Mr. Navneet Mishra
Degree College
Dr. Abhay Ranade – Convenor
Ms. Parinita Kumari
Mr. Sameer Shaikh
Mrs. Neha Nangia
Junior College
Mr. P.V.Simon
Mr. Safdar Ulde
Degree College
Dr. Nitesh Joshi – Convenor
Dr. (Ms.) Ansariya Rana
Junior College
Mrs. Madhuri Mane – Convenor
Ms. Shabana Ansari
Mrs. Nisha Uttarwar
Degree College
Dr. Syed Shadab – Convenor
CA Salim Kantawala
Mrs. Najmunnisa Shaikh
Ms. Shamim Attar
Junior College
Mrs. Sajeda Shaikh
Mr. Pramod Jaiswal
Ms. Supriya P.
Degree College
Mr. Roshan Khobragade
Ms.Sadiqa Beg
Degree College
Ms. Shehnaz Khan
Dr. Ansarpasha S
Junior College
Dr. (Ms) Minakshi Samant
Dr. Alkama Faqui
Degree College
Dr. Parhad Dattatray – Convenor
Ms.Mumtaz Shaikh
Ms. Sujata Kharat
Degree College
Mrs. Shaikh Shahida – Convenor
Ms.Huma Khan
Mrs.Malan.Zardi
Junior College
Mrs. Saima Shaikh – Convenor
Mrs. Suma Pillae
Mrs. Aman A.F.
Degree College
Mrs. Shailaja Shetty – Convenor
Ms. Neha Nangia
Junior College
Mrs. Saima Shaikh
Mrs. Tabasum Sayed
Degree College
Mr. R.D. Sonawane
Ms. Shilpa Serigar
Degree College
Mr. Vishwas Deshmukh – Convenor
Dr.Ruchi Gupta
CA. Ashfaque Karim
Mr. Sameer Charania
Dr. Alkama Faqih
Degree College
Ms. Rafat Khan – Convenor
Mrs. Preeti Bambolkar
Ms. Hina M.
Mr. Furqan Shaikh
Mr. Pankaj Shrivastava
Mr. Kalpesh Solanki
Mr. Mohammad Arif
Junior College
Mr. Navneet Mishra
Ms. Shabana Ansari
Mr. Zameer Shaikh
Degree College
CA. Salim Kantawala – Convenor
CA. Ashfaq Karim
Degree College
Dr. Arunachalam S - Incharge (BSc.)
Dr. Parhad D.V. - Incharge (BCom.)
Degree College
Mr. Roshan Khobragade – Convenor
Mr. Sameer Charania
Mr. Pravin Khamkar
Junior College
Mr. Abid Ansari – Convenor
Mr. P.V. Simon
Mr. Farid Vanu
Mr. D.R.Sawant
Mr.Khan Shafi
Mr.Safdar Ulde
Junior College
Mr. Pramod Jaiswal – Incharge-XII
Mr. S. Haider Ali (Chem)
Ms. Jaba Majumdar
Mr. Shafi Khan – Incharge-XI
Mr. Bhagwan Patil
Mr. Abdul Hamid A (Eng)
Junior College
Ms. Jaba M.- Incharge-English-XII
Mr. Ansari A. Hamid-Incharge-English-XI
Mr. Hamid I -Incharge-Hindi-XII
Mr. Pramod Jaiswal -Incharge-Hindi-XI
Degree College
CA. Salim Kantawala – Convenor
Ms. Shamim Attar
Mr. Qamar Haider
Mr. William Fargose
Junior College
Mrs. Hasina Shaikh – Convenor
Ms. Shabana Ansari
Mr. Tanveer Ahmad
Mr. Zameer Hasan
Mr. Kalpesh Solanki - Technical
Mr. Riyaz Naik
Mrs. Waseem Fatima
Mrs. Anam Faqih
Mr. K.S.Zia
Ms. Shabnam Ara
Degree College
CA. Salim Kantawala – Convenor
Dr. (Mrs.) Syed Shadab
Junior College
Mr. Ashok Kumar Singh – Convenor
Mrs. Saima Shaikh
Mrs. Neha Nangia –Convenor
Dr. Abhay Ranade
Dr. Shadab Syed
Mr. Sameer Charania
Dr. Ashfaq Khan –Convenor
Dr. Abhay Ranade
Mrs.Saira Tumbi
Mrs. Shweta Dubey
Mr. Mukhtar Khan
Dr. Parhad D
Mr. Furqan Shaikh
Mrs. Farhana K. Wali –
Mrs. Neha Nangia
Dr. Abbas Alam Rizvi
Mrs. Shailaja Shetty
CA Ashfaq Karim
Ms. Saba Molvi.
Ms. Sadiqa Beg
Mr Sudhakarraj Nadar
Degree College
CA. Salim Kantawala
Dr. (Mrs.) Syed Shadab
Junior College
Mr. Ashok Kumar Singh
Mr. Sajeda Shaikh
Degree College
Dr. Anjum Ara Ahmad –Convenor
Dr. Nitesh Joshi
Dr. Ashfaq Khan
Dr. Rajendra Chaudary
Dr. Rana Ansariya
Dr. Abbas Alam Rizvi
Degree College
Ms. Shailaja Setty –Co-ordinator
Mrs. Shahida Shaikh
Mr. Damarwala Oan Abbas
Mr. Roshan Khobragade
Mr. Arif Patel
Mr. Tausif Ansari
Junior College
Mrs. Hasina S –Co-ordinator
Mrs. Suma Pillai
Mrs. Shaista Parveen
Mr. Farid Vanu
Ms. Shabana Ansari